top of page

Garis Panduan Pemberian Pinjaman Wang Dalam Talian (Kredit Komuniti) Mei 2021

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah mengeluarkan garis panduan yang membolehkan pemberi pinjaman wang berlesen memberikan pinjaman secara dalam talian mulai Mei 2021.

Pada 13 November 2020, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ("KPKT") mengeluarkan garis panduan baru yang bagi pemberi pinjaman wang berlesen ("syarikat komuniti kredit") untuk memohon untuk memberikan pinjaman secara dalam talian (“Garis Panduan Pengambilan Wang Dalam Talian” atau “Garis Panduan”) mulai 13 Mei 2021.

Garis Panduan Pinjaman Wang Dalam Talian, menyatakan, antara lain, bahawa:

  • Perjanjian pinjaman wang boleh ditandatangani secara digital dan/atau menggunakan kaedah infrastruktur kunci awam seperti yang ditetapkan di bawah Akta Perdagangan Elektronik 2006 (Akta 658) atau Akta Tandatangan Digital 1997 (Akta 562);

  • Syarikat komuniti kredit boleh menggunakan digital atau platform elektronik untuk tujuan pemeriksaan pelanggan;

  • Perjanjian pinjaman wang (Jadual K atau Jadual J) yang diberikan kepada peminjam secara elektronik mesti mematuhi syarat di bawah peraturan Pemberi Pinjam Wang (kawalan dan Pelesenan) 2003 dan Akta Perdagangan Elektronik 2005; dan

KPKT juga menyatakan perkara berikut:

  • Perkhidmatan ini akan memudahkan syarikat kecil dan sederhana, atau individu untuk mendapatkan pinjaman kecil dengan mudah dan pantas secara atas-talian melalui aplikasi khusus; dan

  • Syarikat menerima lesen untuk operasi pinjaman secara atas-talian ini, dan antaranya adalah termasuk BigPay, Grab dan juga Axiata.

591 views0 comments

Comments


bottom of page